Coffee Club Ganoderma

Signing Up in the Philippines

STEP BY STEP PARA MAKAPAG MEMBER SA DXN:
  1. Pumunta sa pinakamalapit na DXN SERVICE CENTER sa inyong lugar at magtanong sa ating DXN Teller tungkol sa DXN APPLICATION FORM at maghingi.
  2. Ilagay sa D.A.F ang iyong information data.
  3. Sa ibaba ng D.A.F. makikita ang SPONSOR CODE at ang SPONSOR NAME, isusulat ang aking Sponsor data: Sponsor Code Number065240516Sponsor Name: DANIEL PAULO L. MANGAMPAT.
  4. Permahan, at magpili kana ng gusto mo na DXN MEMBERSHIP PACKAGES or magtanong sa ating DXN Teller tungkol sa DXN Membership Packages.
  5. Kapag nakapag register kana, ipadala sa +639283430357 ang iyong: MEMBERSHIP CODE, COMPLETE MEMBER NAME, Area at email address